Vị trí lắp đặt
Độ phân giải

Hiển thị tất cả 5 kết quả

40 mét

Camera hỗ trợ xem đêm rõ nét trong khoản cách hồng ngoại 40 mét